SkyLine
Postată de andreyxp3 la 29 November 2010, 04:37

Titlu Original: Skyline
Anu: 2010
Claritate: TS Xvid
Duratia: 1:24:40
Rating: 12 interzis sub 12 ani
Descriere: Antreprenorul Terry оl ademeneºte pe vechiul sãu prieten Jarrod pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, оn Los Angeles, invitвndu-l la o petrecere de pominã care se prelungeºte pвnã tвrziu оn noapte. Оn toiul petrecerii, o parte dintre invitaþi sunt atraºi de o luminã misterioasã de culoare albastrã pe care o observã pe fereastrã ºi ies din locuinþã, dispãrвnd instantaneu ºi fãrã urmã оn vãzduh. Pe mãsurã ce tot mai mulþi oameni ºi tot mai multe clãdiri sunt absorbite de vвrtejurile de luminã de origine necunoscutã, care plutesc pe deasupra oraºului Los Angeles, Terry, Jarrod ºi micul lor grup оºi dau seama cã asistã la o invazie extraterestrã ºi cã trebuie sã se fereascã de sursa de luminã pentru a supravieþui dezastrului. Оntrucвt pe data de 20 august 2009 NASA a оncercat sã ajungã mai departe decвt ºi-ar fi putut imagina vreodatã mintea umanã, cu scopul de a afla dacã existã civilizaþii extraterestre, fãrã sã þinã cont de avertismentele specialiºtilor, este foarte posibil ca aceastã catastrofã abãtutã asupra metropolei sã aibã legaturã cu acþiunile lor iresponsabile.
Free Web Hosting